Zobrazení maximálních kursů

Jak zobrazit nejvyšší dostupné kursy v okně Nabídka pomocí filtru

V okně Nabídka se standardně zobrazují kursy z jedné vybrané kanceláře (viz výběr vlevo dole v úvodním okně). Několika způsoby ale můžeme docílit zobrazení kursů z více kanceláří najednou v okně Nabídka. Tato ukázka ilustruje zobrazení maximálních kursů ze všech dostupných kursů v Trefíku.

Vytvoříme si k tomu jednoduchý filtr pro okno Nabídka. Aktivní v něm bude pouze sekce Kursy / Kursová hladina:
Filtr / Kursová hladina
.. v této sekci lze zadat podmínku pro zobrazení zápasů porovnáním kursové hladiny. Kursová hladina je počítána z kursů aktuálně vybrané kanceláře a odpovídá celkové výhře při vsazení na všechny dostupné tipy (domácí / remíza / prohra). Pokud by hypoteticky byly kursy na tyto tři výsledky 3,00 na každý, byla by kursová hladina 100%. V praxi bude tato hodnota samozřejmě nižší. (jiná sekce filtru, Složená kursová hladina, pracuje s kursy napříč kancelářemi a tam se již hladina 100% i více může vyskytnout .. jde pak o tzv. sure bet).

V našem případě nejde o filtrování pomocí vypočtené kursové hladiny, ale o to, že při aktivaci této sekce jsou počítány i maximální dostupné kursy na zápas (a také průměrné a mininální kursy). Do sekce tedy zadáme podmínku, která bude vždy splněna (a neodstraní tak žádné zápasy).

V okně Filtr / Sloupce pak budou dostupné nové sloupce:
Maximální kursy .. sloupce s názvem MX označují maximální kursy, sloupce s názvem MN minimální kursy a sloupce s názvy AV odpovídají průměrným kursům. Pro naše zadání vybereme k zobrazení sloupce MX1, MX0 a MX2 .. tedy maximální dostupné kursy na výhru domácích, remízu a výhru hostů.

V okně Nabídka pak bude při použití definovaného filtru takováto situace:
Maximální kursy

Můžeme tedy porovnávat a zkoumat kursy ve vybrané kanceláři a nejvyšší dostupné kursy na jedtnotlivé tipy. Můžeme třeba ve Filtr / Sloupce vytvořit nové vypočítané sloupce, jejichž hodnoty budou rovny podílu kursů vybrané kanceláře a nejvyšším dostupným kursům. Ve Filtr / Podmínky pak můžeme tyto nové sloupce (podíly) porovnívat se zvolenou konstantou a vyloučit třeba zápasy, kde je tip na výhru domácích nižší o 5% než je nejvyšší dostupný kurs. Obdobné porovnávání lze provést třeba i s průměrnými kursy ..