Zobrazení maximálních kursů

Jak zobrazit nejvyšší dostupné kursy v okně Nabídka

V okně Nabídka se standardně zobrazují kursy z jedné vybrané kanceláře (viz výběr vlevo dole v úvodním okně). Několika způsoby ale můžeme docílit zobrazení kursů z více kanceláří najednou v okně Nabídka. Tato ukázka ilustruje zobrazení maximálních kursů z množiny vybraných kanceláří.

Pomocí menu pravého tlačítka myši zvolíme položku Kursy / Výběr více kanceláří:
Nabídka / Menu
.. v dalším zobrazeném menu nejprve aktivujeme spodní položku MULTI: tím bude umožněno označit více kanceláří najednou. Následně označíme všechny kanceláře, jejichž kursy chceme porovnávat.

V okně Nabídka bude po novém zobrazení zápasů vypadat situace následovně:
Maximální kursy .. porovnávány jsou všechny české kanceláře (byly označeny v předchozím kroku). Zobrazené kursy jsou tak nejvyššími kursy z určené množiny kanceláří (kursy jsou pro odlišení zobrazeny kurzivou). Ověřit to můžeme snadno umístěním kurzoru myši nad buňku s nějakým kursem: tím se zobrazí přehled kursů na daný tip ve všech kancelářích v programu (nejen v těch, které byly zvoleny k porovnání v okně Nabídka).

Tímto způsobem můžeme snadno hledat nejvyšší dostupné kursy mezi kancelářemi, kde sázíme.

Stejnou cestou lze i zpětně analyzovat úspěšnost vytvářené strategie výběru tipů: jako refereční kursy pro vyhodnocení ziskovosti můžeme použít právě nejvyšší dostupné kursy.