Úvodní okno Trefíku: spodní lišta

Jaké informace se zobrazují v dolní části úvodního okna programu

Úvodní okno Trefíku obsahuje v dolní části stavovou "lištu". Lze na ní měnit aktuálně vybranou sázkovou kancelář, aktivovat načítání aktualizací a je zde několik dalších informací:

Pokud tuto lištu na dolním okraji úvodního okna Trefíku nevidíte, pak máte zřejmě tuto část skrytu buď pod lištou Windows nebo zcela posunutou mimo rozsah monitoru. Řešením je buď skrývání lišty Windows, přesunutí úvodního okna, případně jeho zmenšení.

Co je na dolní liště úvodního okna?

  • Vlevo na liště je možné zvolit aktivní kancelář, pro kterou mají být v Trefíku zobrazeny kursy u zápasů. Kursy dalších kanceláří lze u zápasů zobrazit třeba dvojklikem na vybraném zápasu.
  • Dále vpravo je bilance zápasů v aktuálně vybrané soutěži. Nejprve je zobrazeno kolik procent zápasů v soutěži končí výhrou domácích - remízou - výhrou hostů. Následuje průměrné skóre u zápasů soutěže.
  • Následuje informace o minulém zápase stejných týmů ve stejném prostředí, jako je aktuálně vybraný zápas v úvodním okně. Zobrazen je datum, výsledek zápasu, výsledky částí zápasu a kurs úspěšného tipu.
  • Dále je uvedeno, kdy začal nebo začne další zápas na vytvořeném tiketu. Případně je uveden nápis Tikety, pokud není uložen žádný aktuální tiket. Dvojklikem na tomto poli se otevře okno Tikety.
  • Další je volba pro výběr vzhledu úvodního okna.
  • Dál vpravo je zobrazen počet týdnů, po které jsou předplaceny aktualizace dat pro Trefík. Pokud není předplacen žádný týden, svítí toto pole červeně a data v Trefíku nelze aktualizovat.
  • Následuje "kolečko" s informací, zda v Trefíku probíhá nějaká aktivita na pozadí. Pokud je kolečko modré, pak Trefík aktualizuje data, počítá tabulky nebo tipuje soutěže. Informaci o aktivitě lze získat z bublinové nápovědy po umístění kurzoru myši na kolečko. Jestliže je kolečko žluté, pak Trefík neprovádí na pozadí žádnou činnost.
  • Předposledním údaje je čas naposledy vydané aktualizace dat pro Trefík. Tento údaj je pouze informativní. Jestliže je aktivní režim Online aktualizací, pak jsou nové aktualizace vždy načítány zcela automaticky.
  • Poslední pole obsahuje přepínač mezi režimy Online a Offline. Pokud je aktivní volba Online, pak probíhá aktualizace dat na pozadí. Při zapnutí režimu online se vždy nejprve načítají veškeré starší chybějící výsledky. Tento režim je tedy doporučeno použít i po delší době, kdy nebyl Trefík vůbec používán. Aktivací režimu Online se program sám kompletně aktualizuje.