Nabídka / Filtr: góly po zadaném čase

Ukázka - vstřelené góly po 80. minutě zápasu

V tomto textu budeme analyzovat fotbalové zápasy z hlediska vstřelených branek po 80. minutě zápasu. Výsledky této analýzy lze použít zejména při live sázkách na zápasy.

K analýze jsou vhodné pouze takové soutěže, které v Trefíku mají zadány střelce branek v zápasech. Pak jsou dostupné i časy vstřelených branek a analýzu lze provést. Střelci branek jsou v programu zadáni u všech významnějších soutěží a zřejmě u všech soutěží, kde jsou nabízeny live sázky v průběhu zápasů.

Analýzu lze v Trefíku provést různými cestami. Vhodné jsou k tomu funkce v oknech Nabídka, Tipy i Série. Postupně si ukážeme všechny možnosti.

Začněme nejpoužívanějším oknem Trefíku, tedy oknem Nabídka.

K zobrazení dílčích výsledků po zadaném čase slouží speciální druh kursu: "Výsledek po minutě". Je dostupný z menu pro změnu druhu zobrazeného kursu nad seznamem zápasů. Pokud zvolíme tento druh sázkym zůstanou zobrazeny kursy na konečný výsledek zápasu, bez ohledu na zadanou minutu, ke které se má zobrazit průběžný výsledek.

Na obrázku jsou výsledky v 80. minutě pro zadanou množinu soutěží (definováno vpravo dole jako "Fotbal - top ligy") a zvolený interval sezóny 2015/2016 (definováno vlevo nahoře nad seznamem zápasů):

Výsledek v 80. minutě je zobrazen v posledních dvou sloupcích vpravo. Označeny jsou hvězdičkou (stejně jako tento speciální "druh sázky").

Porovnáním sloupců s konečným výsledkem a s výsledkem v 80. minutě zjistíme, v jakých zápasech padnul po 80. minutě gól.

K porovnání sloupců můžeme využít možnosti funkce Filtr.

Stačí vytvoření filtru obsahující jen definici sloupců:

Samotná definice sloupců vypadá takto:


.. jsou vytvořeny nové sloupce, kde se porovnávají právě počty branek obou týmů na konci zápasu a v 80. minutě. Je k tomu využita funkce NEROVNO. Tato funkce je použita 2x: pro domácí a zvlášť pro hosty. Pokud jsou hodnoty porovnávaných sloupců rozdílné, vrací funkce "nerovno" hodnotu 1; v případě rovnosti je vrácena hodnota 0.

Poslední nový sloupec je nazván "Padnul gól" a srovnává právě výsledky testů nerovnosti pro góly domácích a hostů. Tentokrát je použita funkce OR. Ta vrací hodnotu 1, pokud je hodnota alespoň jednoho srovnávaného sloupce nenulová. V našem případě bude tedy sloupec nabývat hodnoty 1 právě tehdy, pokud domácí NEBO hosté vstřelili branku po 80. minutě.

V okně Nabídka je pak při použití výše definovaného filtru následující situace:

.. vpravo dole jsou viditelné souhrnné údaje v patičce seznamu zápasů. Tyto údaje lze definovat po stisku pravého tlačítka myši (pokud je patička viditelná - nutno aktivovat v menu pravého tlačítka myši). Na obrázku jsou hodnoty AVG, tedy průměr. Vzhledem k tomu, že hodnoty v daných sloupcích nabývají hodnot 0 a 1, získáváme výpočtem průměru informaci o zastoupení zápasů se sledovaným jevem. Vidíme tedy, že v 24% zápasů skórovali domácí, v 17% zápasů skórovali hosté a v 37% zápasů skórovali domácí nebo hosté (= tedy v zápase padnul po 80. minutě gól).

Tím jsme získali základní informace o vstřelených gólech po 80. minutě. Podrobnější informace můžete získat dalším využitím funkcí okna Nabídka.

Je možné třeba zkoumat jen zápasy, kde jsou domácí dle kursu favoritem na výhru v celém zápase. Využít k tomu můžete "rychlý filtr", tedy filtrování pomocí kliknutí myši v záhlaví přislušného sloupce (v pravé horní části). Na dalším obrázku jsou takto zobrazeny zápasy, kde je kurs na výhru domácích menší než 1,85:

Tímto omezením zápasů jsme získali statistiku o tom, že domácí vstřelili branku po 80. minutě v 30% případů.

Dále nás může zajít statistika, kdy je domácí tým favoritem a zároveň je v 80. minutě nerozhodný výsledek.

K tomu zobrazíme pomocí Filtr/Sloupce položku "*Výsledek", která označuje výsledek v zadané minutě. Pokud je tato hodnota nulová, pak jde o remízu. Po zobrazení nového sloupce tedy můžeme použít rychlý filtr právě pro nový sloupec a hodnotu 0:

Zde se dostáváme opět k 24% zápasů, kde domácí skórovali.

Dále můžeme zkoumat jiné souvislosti. Třeba četnost zápasů, kdy domácí vstřelili branku po 80. minutě, pokud byl pro ně průběžný stav o jednu branku nepříznivý.

Filtr pro okno Nabídka dovoluje využít speciální sekci pro sledování branek vstřelených v zadaném minutovém intervalu:

.. jsou aktivovány sekce pro zjištění četnosti případům, kdy v zadaném intervalu domácí vstřelili branku a hosté obdrželi branku. Jsou zadány nulové podmínky, takže filtrem jsou vráceny všechny zápasy, bez ohledu na získanou četnost. Vypočtené četnosti můžeme zobrazit jako samostatné sloupce pomocí funkce Filtr / Sloupce. Pak situace v okně Nabídka může vypadat takto:

.. což umožňuje další způsoby filtrování a analýzy zápasů.

Rovněž v okně Tipy lze analyzovat góly vstřelené po zadaném času. Slouží k tomu sekce "Průběh", kde je možno zadat průběžný stav a čas a k těmto hodnotám zobrazit statistiky:

.. to jsou statistiky pro vybraný zápas a můžeme zobrazit také hodnoty pro celou soutěž:

V okně Série najdeme také několik možností, jak sledovat vstřelené branky po 80. minutě:

.. statistiky pro vybranou soutěž pro "Kdy padnul gól", dělení minut po 10 minutách.


.. statistiky pro "Kdy dali gól" .. tedy vstřelení branky daným týmem.

Okné Série také umožňuje spočítat bilanci pro týmy z více soutěží najednou. Na dalším obrázku je zvolena skupina soutěží "Přestižní fotbalové soutěže" (definováno v úvodním okně: Zadání / Skupiny soutěží).


.. údaje pro počty branek po 80. minutě jsou vyšší než u dřívějších intervalů zejména z důvodu, že jsou do intervalu po 80. minutě počítány i branky v nastavení (a zadaný časový úsek je tak delší než jiné úseky).