Součet gólů 5,5

Nabídka / Filtr: počet gólů pod / nad

Ukážeme si, jak připravit filtr pro zkoumání sázky na celkový počet gólů v zápasu. Budeme zkoumat hokej a součet 5,5 branek. Upravit lze samozřejmě i pro jiné sporty a jiný počet branek.

Vytvoříme si k tomu filtr v okně Nabídka, aktivujeme různé sekce filtru a přidáme několik položek ve Filtr / Sloupce. Půjde o ukázku základních funkcí filtru, které lze obdobně použít pro analýzu jiných druhů sázek.

Ve filtru aktivujeme sekci BILANCE pro domácí i hosty CELKEM (tedy bilance ze zápasů doma i venku) v části SOUČET BRANEK. Nastavíme, že se má procházet posledních 20 zápasů. Položku "Kolikrát byla splněna podmínka" necháme nulovou, aby byly vráceny všechny zápasy. Po podmínky pro góly nastavíme "větší než 5" - tím se bude odlišovat hranice 5,5 branky na zápas. Druhou podmínku pro počet gólů necháme nevyužitu (vždy splněnou), kdy bude nastavena na "větší než -1).


Ve filtru je aktivována také sekce PRŮMĚRNÝ SOUČET GÓLŮ. Tato část bude přinášet statistiky za celou sezónu (srovnej se statistikou za posledních 20 zápasů v sekci BILANCE popsanou výše): k tomu je nutno v sekci filtru NASTAVENÍ zvolit počet dnů, které se mají procházet na 365 (a neaktivovat procházení zápasů z více soutěží/sezón). Také podmínky v sekci PRŮMĚRNÝ POČET GÓLŮ jsou nulové, aby byly vráceny všechny zápasy.

Hodnoty z filtru jsou vráceny pomocí sekce Filtr / Sloupce:

.. aktivovány jsou sloupce "Součet branek > 5" pro domácí i pro hosty a také průměry vstřelených a obdržených branek. Tyto sloupce jsou dostupné právě a jen tehdy, pokud jsou ve filtru aktivní sekce, jak je ukázáno na prvním obrázku výše.

Průměrné počty vstřelených a obdržených branek jsou vraceny jako celé číslo odpovídající stonásobku získaného průměru.

V okně Nabídka bude tedy situace při použití vytvořeného filtru vypadat takto:

.. hodnoty nových sloupců v řádku se zápasem České Budějovice vs. Havířov znamenají: České Budějovice mají z posledních 20 zápasů jen 3, kdy padlo 6 a více branek. Havířov má takových zápasů 8. Průměrné skóre za zápasů Českých Budějovic je 2,73 : 1,61. U Havířova pak 2,44 : 2,56.

Na předchozím obrázku jsou kursy na konečný výsledek (neb nad seznamem zápasů je aktivní volba druhu sázky = KURS NA ZÁPAS). Určitě bychom chtěli, aby byl u zápasů kurs na sázku, kterou analyzujeme, tedy kurs G=5.5 (všechny vedlejší druhy sázek nejsou v Trefíku evidovány u všech kanceláří). Pokud tento druh sázky zvolíme, bude filtr pro okno Nabídka pracovat právě s touto sázkou. To je ale v našem případě nežádoucí, neboť filtr je postaven tak, že námi sledovanou sázku vyhodnocuje právě za situace, kdy je aktivní druh sázky na zápas. Aby se takto filtr choval i nadále, je nutno aktivovat položku "FILTR NA KONEČNÝ VÝSLEDEK" napravo od volby druhu sázky (tato volba by nebyla aktivní třeba v případě, kdy bychom chtěli sledovat výhry v prvním poločasu: pak by po zvolení sázky na první poločas filtr pracoval právě s výsledky jen z prvního poločasu).

Po zvolení druhu sázky se tedy v okně Nabídka objeví toto:

Nyní jsou zobrazeny i zápasy, které nemají u vybrané kanceláře kurs na sázku pod/nad 5,5 gólu. Zobrazení jen zápasů s dostupnými kursy lze provést například aktivací sekce SLOUPCE A STATISTIKY a volby POUZE S KURSY:

V okně Nabídka teď máme průměrné skóre obou soupeřů ze zápasů celé sezóny. Ale vzhledem k analýze sázky na celkový počet gólů by se nám více hodil právě průměrný součet branek. K tomu můžeme vytvořit nové sloupce ve Filtr / Sloupce:

.. jsou vytvořeny celkem 4 nové sloupce, z toho 2 pomocné (skryté; pro součet průměrného počtu vstřelených a obdržených branek) a zobrazované, kdy se součet převádí na desetinné číslo (dělí se stem, viz výše).

V okně Nabídka pak tedy situace vypadá takto (původní sloupce byly schovány deaktivací položky ZOBR.):

Dále můžete zkoumat, jak přesně z pohledu sázky pod/nad 5,5 gólu dopadly poslední zápasy týmů, jaké jsou aktuální a nejdelší série s těmito výsledky. K tomu lze aktivovat sekci filtru FORMA, aktivovat vrácení bilancí pro DOMÁCÍ CELKEM a HOSTÉ CELKEM. Zkoumán bude SOUČET branek ve formě srovnání s určenou hranicí 5,5 a výsledek porovnání bude vrácen ve formě jednoho znaku (-/+):

Výsledek sekce filtr chceme sledovat v okně Nabídka. Aby byl viditelný, musíme nové sloupce generované sekcí FORMA aktivovat ve Filtr / Sloupce:

V okně Nabídka pak budou dva nové sloupce:

.. první sloupec je pro domácí, druhý pro hosty. Zleva jsou zapisovány výsledky porovnání počtu gólů pro předchozí zápasy. Z obrázku je tak patrné, že poslední zápasy Českých Budějovic i Havířova skončily s počtem branek vyšším než 5,5.

Dále můžeme přidat nové sloupce vyhodnocující záznamy ze sekce Filtr / Forma. Pomocí funkcí v okně Filtr / Sloupce lze snadno přidat sloupce, které vracejí: nejdelší sérii zápasů se součtem branek NAD 5,5 (funkce STREAK_MAX s parametrem '+'); aktuální sérii se součtem branek NAD 5,5 (STREAK_NOW; parametr '+'); nejdelší sérii zápasů bez výsledku se součtem branek NAD 5,5 (funkce WITHOUT_MAX; parametr '+'); aktuální sérii zápasů bez výsledku se součtem branek NAD 5,5 (funkce WITHOUT_NOW; parametr '+'):

.. v této ukázce jsou přidány tyto sloupce jen pro domácí tým. Obdobně lze samozřejmě přidat i pro hosty ..

V okně Nabídka je pak situace s novými sloupci takováto:

.. z obrázku je mimo jiné vidět, že České Budějovice mají v této sezóně nejdelší sérii zápasů bez výsledku se součtem brabek nad 5,5 v délce 12 zápasů.

Výše uvedené nabízí dostatek informací k další analýze uvedené sázky. Filtr lze navíc aplikovat i na již odehrané zápasy a je tak možné zkoumat profit při zvolené strategii výběru zápasů k tipování.