Filtr v okně Nabídka: ukázka pro tenis

Ukázková analýza: Počet gamů v 1. setu v zápasech na antuce při zadaném kursu

Na této stránce bude ilustrováno použití několika funkcí filtru pro okno Nabídka. Samotná analýza jako taková nemá žádný převratný cíl. Smyslem této stránky je jen ukázat, jaké je možné v okně Nabídka provádět operace a jakým způsobem používat jednotlivé funkce filtru.

Budiž naším cílem prozkoumat celkový počet gamů v prvním setu na antukových turnajích při zadaném kursu. Jako k většině analýz v Trefíku k tomu lze využít okno Nabídka. Použijeme jednoduchý filtr, vytvoříme nový sloupec a zobrazíme výsledky.

Trefík si tedy nastavíme do režimu vzhledu Nabídka (volbu aktivujeme vpravo dole). Výchozí situace tedy může být následující:

(na obrázku je aktivní režim vzhledu Nabídka, vlevo nahoře jsou zvoleny tenisové zápasy, období je "Bude v týdnu" - jsou tedy zobrazeny tenisové zápasy do konce aktuálního týdne; v sekci "Sloupce a statistiky" je aktivní volba JEN S KURSY .. to, že je v nějaké sekci aktivní položka je oznámeno zvýrazněním nadpisu dané sekce).

Teď si vytvoříme jednoduchý filtr. Vlevo dole tedy přepneme z položky VŠE na položku FILTR. Vpravo od této volby je uveden název aktivního filtru. A ještě dále vpravo je tlačítko definici/editaci filtru. Toto tlačítko je na dalším obrázku označeno kurzorem myši:

Po stisku tlačítka pro definici filtru se objeví okno pro zadání podmínek filtru:

.. pokud je vlevo dole aktivní položka VŠE, pak jsou zobrazeny všechny dostupné sekce filtru (viz obrázek). Pro naši úlohu využijeme jen sekci TENIS (na obrázku je u ní kurzor myši).

Kliknutím v levé části tak nejprve otevřeme sekci TENIS. A pak její podsekci JAKÉ TURNAJE:

.. v této části je nutno aktivovat položky:

  • POUŽÍT TOTO KRITÉRIUM - aby se braly podmínky ze sekce JAKÉ TURNAJE v úvahu,
  • VÝHRADNĚ TENIS - náš filtr bude pracovat výlučně s tenisovými zápasy,
  • DVOUHRY - chceme pracovat jen se zápasy dvouher, položku "čtyřhry" necháme neaktivní,
  • MUŽI i ŽENY - budeme pracovat s turnaji mužů i žen.
Další položky v této sekci necháme neaktivní.

Ještě je nutno nastavit, aby filtr pracoval jen s antukovými turnaji. K tomu použijeme sekci Tenis / Jaké turnaje / Povrch:

.. zde necháme aktivní jen volbu ANTUKA. Pak filtr uložíme pomocí tlačítka ULOŽIT dole.

Na následujícím obrázku je filtr přepnutý do zobrazení AKTIVNÍ (tedy jsou zobrazeny jen sekce, kde jsou aktivní podmínky /sekce Nastavení je aktivní vždy/) a je rozkliknuta sekce Nastavení:

.. u tenisu je velmi vhodné, někdy dokonce nutné (při nastavení podmínek ve filtru pro domácí / hosty), aktivovat nastavení, aby favorit zápasu byl brán jako domácí (tedy v zápisu zápasu zobrazen jako první). V našem případě chceme analyzovat výši kursů, takže se nám použití této volby výborně hodí. Favoritem je totiž v základním nastavení tenista, na něhož je vypsán nižší kurs. Když pak budeme chtít analyzovat třeba kursy kolem 1,30, stačí omezit touto hodnotou kursy na prvního hráče (neboť jako druhý hráč bude uveden vždy outsider, tedy nebude na něj kurs 1,30). Pokud bychom nechali tuto volbu neaktivní, bude pořadí hráčů takové, jaké bylo ve vybrané sázkové kanceláři. A to samozřejmě může být u daného zápasu v různých kancelářích opačné.

Dále je nutno definovat nový sloupec, kde bude spočítáno, kolik gamů bylo odehráno v prvním setu. K tomu v okně pro definici filtru stiskneme tlačítko DALŠÍ vpravo dole. Pak se objeví spodní část okna filtr pro aktivaci dalších vlastností filtru:

Tlačítkem EDIT v řádku SLOUPCE otevřeme okno pro definici nových sloupců:

.. vlevo dole tlačítkem PLUS byl přidán nový řádek (tedy definice nového sloupce). Do názvu jsme vepsali "Gamů 1. set". Nový sloupec je odvozen jako SOUČET sloupců GD1 a GH1 (což jsou počty branek /v tenisu získaných gamů/ pro "domácího" a pro "hosty") v první části zápasu (v tenisu tedy v prvním setu). Do sloupce FUNKCE je tedy nutno vybrat SOUČET a jako sčítance pak vybrat z menu položky GD1 a GH1.

Aby byly výsledky gamů v tenisu zobrazeny shodně jako výsledky poločasů nebo třetin, je nutno v okně Nabídka aktivovat v menu pravého tlačítka myši, v sekci Nastavení položku VÝSLEDKY SETŮ ZOBRAZIT JAKO ČÁSTI ZÁPASU. Tato volba není ve výchozím nastavení aktivní, neboť způsobuje zpomalení práce s oknem Nabídka.

Po uložení definice nové sloupce je ještě nutno aktivovat ve filtru použití definice nových sloupců. Celý filtr pak vypadá takto:

Teď tedy můžeme vytvořený filtr použít v okně Nabídka. Vlevo nahoře nastavíme hodnotu OD KDY na 1.10.2015. Pokud nejsou ihned zobrazeny nové sloupce, je nutno stisknout tlačítko pro reset zobrazení sloupců (viz obrázek):

.. na první pohled tedy filtr funguje. Favorité (dle kursů) jsou vždy na prvním místě, nový sloupec obsahuje správně sečtený počet gamů v prvním setu.

Můžeme tedy filtr spustit na delší období - od 1.1.2014 (vlevo nahoře):

... získaných přes 10 000 zápasů je již solidní porce záznamů k provedení analýzy.

K analýze můžeme použít tlačítko STATISTIKY v horní části okna Nabídka a funkci GRAFY. V nově otevřeném okně zvolme nahoře položku "Gamů 1. set", tedy sledování hodnot v nově definovaném sloupci:

Dále je nutno nastavit, jaké hodnoty se mají zobrazovat v grafu. V našem případě je vhodné definovat výčtem hodnoty 6 až 13 (takové mohou být součty gamů v setu). Hodnoty tedy vepíšeme do příslušného řádku oddělené lomítky. Po stisku tlačítka SPOČÍTAT se zobrazí toto:

Všechno na první pohled vypadá hezky, nejvícekrát byl součet gamů v prvním setu roven 9 (v 2445 zápasech).
Nicméně na druhý pohled můžeme najít chybu. Součet gamů 11 může nastat pouze v případě, kdy zápas skončil skrečí. Pro analýzu je ale zřejmě vhodné skrečované zápasy zcela vynechat.

Nejprve si v okně Nabídka ověřme, že součet gamů 11 má opravdu skrečovaný zápas. Nejrychlejší ověření vede přes "rychlý filtr" kliknutím na záhlaví nového sloupce se součtem gamů. Je nutno myší kliknout v pravé horní části záhlaví - pak se zobrazí seznam všech hodnot - a můžeme odfiltrovat jen hodnotu 11:

.. a vidíme, že opravdu jde o skrečovaný zápas. A protože skreče v prvním setu mohou být i v dalších zápasech, bude lepší všechny skrečované zápasy z analýzy vynechat.

Skreče jsou v Trefíku zapisovány tak, že výsledek zápasu na sety je vždy 1:0 pro vítěze. Takže k eliminaci skrečí postačí vyloučit zápasy s tímto výsledkem. Nejsnadněji to půjde přes počet setů ve výsledku zápasu. Pokud je počet setů roven jedné, pak šlo o skreč.

Nejprve si tedy vytvoříme ve Filtr / Sloupec další nový sloupec. Součet "gólů domácích" a "gólů hostů". To jsou v tenisu získané sety prvního a druhého hráče.

Dále je nutno použít sekci Filtr / Podmínky:

.. a nastavit podmínku, aby byly vynechány zápasy, kde je hodnota sloupce "Setů celkem" rovna jedné:

Po aplikaci upraveného filtru v okně Nabídka:

.. tedy bez téměř 400 zápasů, které skončily skrečí.

Statistiky / Graf pak vypadá jako na obrázku:

Teď zkusíme omezit zápasy podle kursu na favorita. Nejprve vyfiltrujeme zápasy, kde byl kurs na favorita v rozmezí 1,25 až 1,35. To lze nejrychleji provést obdobně jako jsme testovali součet gamů 11, tedy kliknutím v pravé horní části záhlaví sloupce s kursem 1. Z nabízeného menu zvolte položku DEFINOVAT. Otevře se následující okno:

Vzhledem k požadovanému je třeba vyplnit okno následovně:

Po potvrzení tlačítkem OK se to v okně Nabídka projeví takto:

.. počet takto "rychle" vyfiltrovaných zápasů se zobrazuje vlevo dole (viz kurzor myši).
Funkce Statistiky / Graf pak vypadá takto:

Počet gamů v prvním setu můžeme zkoumat dále. Pomocí menu pravého tlačítka myši v okně Nabídka si aktivujeme dvě položky: "Zobrazit patičku s počty" a "Zobrazit patičku s počty u skupin". Pak kliknutím pravého tlačítka myši na této patičce (na obou) ve sloupci "Gamů 1. set" aktivujeme výpočet PRŮMĚRU:

.. spodní údaj vždy zobrazuje hodnotu za všechny zobrazené zápasy. Horní průměr je pak za skupinu zápasů (v tomto případě za jeden turnaj).

Zkusíme zrušit rychlý filtr pro omezení kursů:

.. a vidíme, že se hodnota průměru prakticky nezměnila.

Na závěr ještě zkusíme zjistit závislost kursu na průměru počtu gamů v prvním setu. K tomu by se hodilo mít zápasy ve skupinách nikoliv podle turnaů (jak je to nyní), ale podle výše kursu na favorita. Za každou skupinu bychom pak měli automaticky vypočtený průměr počtu gamů.

I tohle Trefík umožňuje, takže si to pojďme ukázat.

Jednou možností je vytvoření skupin pro každou výši kursu a prosté nahrazení seskupování podle turnaje (soutěže) seskupováním podle kursu.

Ke změně seskupování slouží tlačítko v horní části okna Nabídka. Na následujícím obrázku už je stisknuté:

.. naše výchozí nastavení je seskupování podle Soutěží (= turnajů). Podle jakého sloupce jsou zápasy seskupeny je zobrazeno v novém řádku nad seznamem zápasů.

Když chceme seskupovat podle nového sloupce, je nutno myší kliknout na záhlaví takového sloupce a za neustálého stisku tlačítka jej přesunout do horního řádku na první místo (tedy v našem případě před sloupec Soutěž). Pak bude situace vypadat takto:

Což je sice pěkné seskupování zápasů, ale úplně jsme to nechtěli. Zápasy jsou seskupeny podle kursů, ale dále ještě podle soutěží (= turnajů). Je tedy nutno seskupování podle turnajů zrušit. To lze provést přetažením nápisu Soutěž z horního řádku zpět do seznamu zápasů. Pokud jej přesuneme na první místo v seznamu sloupců, bude situace následující:

.. na obrázku je ještě zachyceno menu, které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši na záhlaví sloupců. Po výběru položky SBALIT VŠE se zápasy všech skupin schovají a budou viditelná jen záhlaví skupin:

.. jsou také viditelné patičky s výpočtem průměru, takže můžeme porovnávat.

V praxi bychom ale zřejmě spíše ocenili, aby byly zápasy seskupeny nikoliv přímo podle jednotlivých kursů, ale podle rozmezí (intervalu) kursů. Jedna skupina pro kursy 1,01 - 1,10. Další skupina pro kursy 1,11 - 1,20. A tak dále (nebo v jiném nastavení intervalů). I to je v Trefíku možné. Skončíme tedy provedením tohoto seskupování.

Budeme si s k tomu muset vytvořit nový sloupec, podle kterého budou zápasy seskupovány. Tento sloupec musí zohledňovat výši kursu na favorita. Pro každý interval kursů, který bude jednou skupinou, musí nový sloupec nabývat jednu hodnotu. Tedy například pro kursy 1,01 až 1,10 musí mít nový sloupec hodnotu 1. Pro kursy 1,11 až 1,20 pak hodnotu 2.

Vytvoření nového sloupce se v Trefíku provádí v sekci Filtry / Sloupce:

.. po stisku tlačítka + jsme přidali nový sloupec KURSY 1. Je definován na základě sloupce 1 (= kursy na prvního hráče, tedy favorita). Do sloupce FUNKCE vybereme hodnotu "f (x, y)": jde o výpočet hodnoty na základě hodnot (až) dvou vybraných sloupců. Definici této funkce je nutno vytvořit v samostatném souboru. Soubor musí být vytvořen ve složce Trefik/Filters. Soubor musí mít příponu FUN. K vytvoření souboru použijte třeba "Poznámkovy blok" ve Windows. Soubor je nutno vytvořit takto:

.. soubor obsahuje tři sloupce. První se vztahuje k prvnímu parametru funkce pro nový sloupec. Druhý pak k druhému. Třetí sloupec obsahuje hodnoty, které má funkce vracet, pokud jsou splněny podmínky pro oba sloupce s parametry. Jednotlivé sloupce v souboru musí být odděleny TABULÁTORY.

První sloupec obsahuje porovnání s kursy. Kursy je nutno zapisovat s desetinnou tečkou (ne čárkou). Pro porovnání jsou k dispozici symboly "menší", "větší", "rovná se" a "vykřičník" (nerovná se). Nelze použít symbol "větší nebo rovno", je k dispozici jen symbol "větší".

Druhý sloupec obsahuje samé hodnoty TEČKA. To značí, že na hodnotě tohoto sloupce nezáleží.

Třetí sloupec obsahuje hodnoty 1 až 9. Tyto hodnoty bude funkce vracet v závislosti na prvním sloupci. Platí, že pokud je nějaký řádek splněn, již se nepokračuje k dalšímu řádku a funkce vrací hodnotu odpovídající prvnímu splněnému řádku. Proto je třeba pro kurs 1,10 vrácena hodnota 1, přestože tento kurs splňuje podmínku v prvním sloupci i u všech dalších řádků.

Po uložení soubor FUN a znovuotevření okna pro definici sloupce se tento soubor nabídne v definici sloupce a můžeme definici uložit tímto způsobem:

V okně Nabídka pak po resetu zobrazení sloupců (vpravo na dolní liště tlačítek .. byla provedena změna v definici sloupců existujícího filtru, takže je pro zobrazení nového sloupce nutno toto tlačítko stisknout) a po nastavení seskupování dle nového sloupce KURSY 1 získáme toto zobrazení:

.. v záhlaví každé skupiny je uvedena hodnota sloupce KURSY 1. Tyto hodnoty odpovídají definic v souboru FUN.

Vidíme, že průměrná hodnota počtu gamů v prvním setu roste s kursem na favorita zápasu.

Cílem této ukázky nebylo dojít k nějakému objevnému zjištění. Cílem bylo ukázat použití několik pokročilejších funkcí pro analýzu dat v Trefíku. Obdobné postupy uživatelé jistě využijí v jiných analýzách.