Pobierz najnowszą wersję Trefíka

Pobieranie najnowszej wersji Trefíka dla zarejestrowanych użytkowników

Zarejestrowani użytkownicy mogą bezpłatnie pobrać najnowszą wersję Trefíka. Obecna wersja to: 15.48.5.1.

Trefík 15 - 32 bit, Trefík 15 - 64 bit - konieczne jest zapisanie plików w folderze, w którym jest zainstalowane całe oprogramowanie Trefík. Nie działa, jeśli jest uruchamiany z innego folderu. Nie działa, jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Trefík.

Możesz czytać nowości z Trefiku.

Możliwe jest pobranie najnowszej wersji bezpośrednio z oprogramowania Trefík za pomocą opcji Aktualizuj / Nowa wersja. Ten przycisk NOWA WERSJA pojawia się podczas uruchamiania Trefíka, jeśli dostępna jest nowsza wersja.

W każdym razie, jeśli chcesz skorzystać z tej strony pobierania, musisz nadpisać bieżący plik wykonywalny Trefik.