Kursy w Trefíku: eToto

Jakie kursy są zarejestrowane w programie, linki do strony urzędu

Kursy eToto rejestrowane są w Trefíku od 2015 roku. Stopniowo rozszerza się zakres rejestrowanych rodzajów zakładów.

Latem 2023 roku zestawienie zarejestrowanych kursów wygląda następująco:

Piłka nożna

eToto

Hokej

Kursy

Koszykówka

Kursy

Tenis

Kursy - tenis