7 689 058 wyników w Twoim komputerze
Trefík
pokaz
data
Zamówienia
diskuze
kontakt
 
 
 
Polityka prywatności
Informacje ogólne

Właścicielem i operatorem stron internetowych www.trefik.cz oraz www.trefik.com (zwanej dalej "Stroną internetową") jest inż. Vladimír Kraus, ID: 64873340, Czech Republic (zwany dalej "autorem"), który jest uprawniony do rozpowszechniania zgodnie z przepisami prawa.

Niniejszy Regulamin reguluje ochronę danych osobowych podczas korzystania z Witryny i Oprogramowania Autora ("Produktów") przez strony trzecie (Użytkowników), zwane dalej "Warunkami".

Przed skorzystaniem z Witryny i Produktów należy zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi.

Jakie informacje są gromadzone

Otrzymywane są informacje od użytkowników, którzy zamówili produkty na stronie internetowej lub subskrybują biuletyny. Celem przetwarzania jest przede wszystkim:
  • newslettery,
  • przetwarzanie zamówień,
  • wypełnianie zobowiązań prawnych,
  • oferowanie produktów i usług autora.
Autor gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe tylko w przewidzianym celu i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Autor nigdy nie zapomina o celu gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych.

Autor przetwarza i przechowuje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub przez okres, w którym użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Autor przestrzega obowiązkowych zasad archiwizacji danych.

Autor może przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie zgody użytkownika, z wyjątkiem przypadków zgodnych z prawem, w których zgoda nie jest wymagana. Autor zapewnia ochronę danych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, przed zmianą, zniszczeniem, utratą, nieuprawnioną transmisją lub innym nieautoryzowanym przetwarzaniem, a także za innym niewłaściwym wykorzystaniem zapisów zawierających dane osobowe.

Po dokonaniu celu, w którym dane osobowe zostały przetworzone lub upływie terminu, na który wygasła zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz upływie okresów przechowywania, autor udostępnia dane osobowe.

Dane osobowe użytkowników, zarówno publicznych, jak i prywatnych, nie będą udostępniane, wyalienowane, wymieniane, przekazywane lub w inny sposób przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Adres e-mail podany przez użytkownika może być wykorzystany do wysyłania informacji lub innych zapytań lub zapytań przez autora.

Używanie plików cookie na stronie internetowej

Pliki cookie są używane na stronie. Stosowane pliki cookie są niezbędne do działania serwisu (np. formularz zamówienia). Jednak korzystanie z plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi danymi osobowymi na stronie internetowej.

Autor nie będzie ujawniać, wymieniać ani w inny sposób przekazywać stronom trzecim informacji z plików cookie użytkowników, z wyjątkiem tych, którzy prowadzą lub utrzymują witryny internetowe. Informacje o plikach cookie mogą zostać ujawnione, jeśli ich ujawnienie jest zgodne z prawem lub zgodne z prawem lub jeśli ujawnienie jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa i praw innych osób.

Linki zewnętrzne

Autor może oferować produkty lub usługi stron trzecich na stronie internetowej. Te działania stron trzecich są niezależne i niezależne od autora. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i działania stron z linkami.

Umowa

Korzystając z witryn i produktów, użytkownik jednoznacznie zgadza się z warunkami użytkowania i polityką prywatności użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na piśmie na adres e-mail: vkraus@trefik.cz. Poprzez wycofanie zgody świadczenie usług może zostać przerwane, jeżeli jest konieczne do świadczenia usługi i jest bezpośrednio związane z udzieleniem zgody.
 
 
_
© 1996 - 2023 Ing. Vladimír Kraus, Západní 3, 323 00 Plzeň, +420 605 821 144, trefik.pl@trefik.cz.                wstęp | pokaz | dane | zamówienia | demo | kontakt 


Gamble Responsibly. Gambling Therapy.

Polityka prywatności, Ogólne Warunki, Umowa licencyjna
16.05.2018