7 640 920 wyników w Twoim komputerze
Trefík
pokaz
data
Zamówienia
diskuze
kontakt
 
 
 
Przykładowy filtr: czy zespół gospodarzy wreszcie wygra?
Strona ta pokazuje jak stworzyć i zastosować prosty filtr oraz jak sprawdzić strategię zakładów opartą na tym filtrze.
Sprawdźmy sytuację w której zespół gospodarzy nie odnosił sukcesów w ostatnich spotkaniach na własnym boisku. Zespół ten jednak ciągle jest w górnej połowie tabeli ligowej, możemy więc spodziewać się że jest wystarczająco silny by teraz wygrać w domu. Powiedzmy, że zespół gości nie powinien być zbyt mocy, tak by zespól gospodarzy uważany był za faworyta pomimo słabych ostatnio wyników w domu.
Rozpocząć musimy od znalezienia spotkań odpowiadających naszym kryteriom. Trefik udostępnia filtr do wyszukania spotkań odpowiadających wielu warunkom zadanym przez użytkownika.
Filtr znajduje się w oknie Oferta. Możemy otworzyć definicję filtra poprzez przycisk w lewej dolnej części okna Oferta. Okno filtr zawiera wiele sekcji z różnymi warunkami. Można poruszać się poprzez te sekcje przy użyciu menu prawego klawisza myszy.

Nasz filtr ma aktywne warunki wyłącznie w sekcji BILANSE i w podsekcjach GOSPODARZE RAZEM (aby określić ogólne miejsce w tabeli ligowej w pierwszej połowie), ZESPÓŁ GOSPODARZY W DOMU (by określić warunki ostatnich słabych rezultatów) i ZESPÓŁ GOŚCI RAZEM (by określić warunek dla zespołu gości wyjaśniający, że zespół gości nie jest zespołem w dobrej formie):
Nabídka / Filtr
Aktywne warunki dla filtra muszą mieć zaznaczony wiersz „zastosuj ten warunek”.

Sekcja POZYCJA W TABELI ustala warunek umieszczenia wybranego zespołu (w tym przypadku gospodarzy) w tabeli ligowej przed rozegraniem spotkania. Obrazek pokazuje ustawienie „1 wsza połowa”. Możliwe jest ustawienie „3 kwarta” lub podobne wartości.

Sekcja REZULTATY W OSTATNICH SPOTKANIACH zawiera warunki dla wyników ostatnich spotkań.
Wiersz „Ile spotkań” precyzuje ilość ostatnich spotkań poddanych analizie. Pięć ostatnich spotkań gospodarzy w domu będzie poddane analizie w naszym przykładzie.

Następny wiersz „Wynik” definiuje wynik jakiego poszukuje filtr. W naszym przykładzie definiuje rezultat „nie wygrana”, który zawiera remisy i przegrane spotkania.

Kolejny wiersz „Ile razy taki wynik” definiuje częstotliwość wybranego wyniku w poprzednich spotkaniach. Nasz przykład ma ustawiony warunek 4 spotkań gospodarzy w domu. Znaczy to, że filtr zwraca tylko te spotkania gdzie zespół gospodarzy nie wygrał 4 razy z poprzednich 5 spotkań w domu.
Filtr jest teraz gotów do testów. Musimy go aktywować w lewej dolnej części okna Oferta. Wybrany okres czasu to od 1 września 2013 do 10 lutego 2014 (patrz górna część okna Oferta). Chcemy otrzymać tylko spotkania piłki nożnej (patrz na samej górze okna).

Kolejny obrazek pokazuje, że było 567 spotkań odpowiadających warunkom w filtrze. 301 spotkań wygrał zespół gospodarzy, było 133 remisy i 132 wygrane gości (jedno spotkanie zostało przełożone) – patrz dolna część:
Nabídka - aktivní filtr
Bezpośrednio w oknie Oferta można się przekonać, że zespół gospodarzy tak naprawdę nie wygrał 4 z ostatnich 5 spotkań w domu. Można kliknąć lewy przycisk „+” po lewej stronie każdego z wierszy. Pojawi się wtedy kilka sekcji z detalami spotkań. Sekcja DOM obrazuje ostatnie spotkania gospodarzy:
Nabídka - aktivní filtr
Teraz należy dokonać analizy wyszukanych spotkań by przekonać się, czy istnieje możliwość zysku przy zakładzie na zwycięstwo gospodarzy (skoro definicja filtra stawia tezę, że zespół gospodarzy powinien odnieść teraz zwycięstwo).
Do analizy sytuacji możemy użyć funkcji Statystyki / Wykresy (przycisk Statystyki jest umieszczony po lewej u góry, ponad listą spotkań). Można uzyskać graficzne przedstawienie porównania wartości z okna Oferta. Najprostszym rozwiązaniem by zobrazować częstotliwość wyników będzie wykres tortowy:
Nabídka - aktivní filtr
Wykres ten pokazuje rezultaty jako liczby (tak, by łatwo było z nimi pracować podczas tworzenia nowych kolumn...). „-2” oznacza wygraną gospodarzy, „-1” oznacza wygraną gospodarzy po dogrywce, „0” = remis, „1” = wygrana gości po dogrywce, „2” = oznacza wygraną gości. Obrazek pokazuje analizę rezultatów -1, 0, 1 z których została utworzona tylko jedna seria (wliczając spotkania z remisem w regulaminowym czasie jako remisy, bez uwzględnienia ewentualnej wygranej w dogrywce).

Liczby w wykresie tortowym obrazują: wynik; liczbę spotkań z takim rezultatem; częstotliwość uzyskania takiego wyniku w analizowanych spotkaniach podaną w procentach.
Prawdopodobnie bardziej interesującą analizą będzie porównanie kursów na zwycięstwo gospodarzy i rezultat spotkania. Okno to posiada inną jeszcze możliwość: porównania wartości dwóch kolumn.

Ponieważ zamierzamy zawrzeć zakład na zwycięstwo gospodarzy, dokonamy porównania kursów na ich wygraną. Podzielmy kursy na wygraną gospodarzy na 6 przedziałów od 1.00 do 4.00.
Druga kolumna do porównania będzie rezultatem. Sprawdzimy opisane już wartości „-2 / -1 + 0 + 1 / 2”. Możemy użyć wykresu „kolumnowego skumulowanego” z „100% poziomem” by zobaczyć częstotliwość wyników:
Nabídka / Filtr / Graf
Dolne osi (osie X) dzielą kursy na gospodarzy na 6 przedziałów. Każdy z nich ma własną kolumnę z częstotliwością rezultatów. Interesujące wartości znajdują się w przedziałach 2 - 2.49 i 2.50 – 2.99. Ponieważ częstotliwość zwycięstw gospodarzy dla tego przedziału kursów to 42% i 45%. Oznacza to, iż dobrym pomysłem będzie sprawdzenie zysku z zakładów na te spotkania (jest 165 + 40 spotkań jak można wyczytać z osi X).
Przefiltrujmy spotkania w oknie Oferta jeszcze bardziej. Chcielibyśmy zobaczyć jedynie mecze z tych dwóch interesujących przedziałów. Możemy zdefiniować „szybki filtr” dla kolumny z kursami na gospodarzy. Wystarczy kliknąć nagłówek tej kolumny i zdefiniować warunki dla wartości. Można zdefiniować warunek by wyświetliły się tylko spotkania z kursami 2.2 – 3.0 na zwycięstwo gospodarzy:
Nabídka / rychlý filtr
Mamy teraz 125 spotkań z 57 wygranymi gospodarzy, 33 remisami i 35 wygranymi gości. Wszystkie z nich mają kursy na wygraną gospodarzy w przedziale 2.2 – 3.0 oraz we wszystkich zespół gospodarzy nie wygrał 4 z ostatnich 5 meczy w domu + (2 inne warunki z definicji filtra).
Aby otrzymać analizę możliwości zysku z zakładu można użyć opcji Statystyki / Zysk:
Nabídka / Návratnost
Okno to pokazuje skuteczność zakładów po wszystkich dostępnych kursach na komplet spotkań z okna Oferta. Kolumny zawierają przewidywania na zakłady. Wiersze zawierają przedziały kursów.

W przypadku jeśli są możliwe zakłady z kursami z tego przedziału, wtedy w komórka tabeli zawiera informację czy taki zakład byłby wygrywający czy przegrywający. Każde spotkanie może być włączone we wszystkie kolumny jednocześnie (o ile są dostępne kursy na wszelkie możliwe zakłady na spotkanie).

Wartości komórek pokazują wygrywającą stawkę i ilość wygrywających / przegrywających zakładów (można obserwować także inne wartości zmieniając wybraną wartość w polu rozwijanym na dole po prawej).

Na przykład wartość „0.03 (20/23)” w wierszu „2.20 – 2.29” i w kolumnie „1” informuje, że jeśli założymy się na wszystkie spotkania z kursami z przedziału 2.20-2.29 na zwycięstwo gospodarzy , to zakład taki będzie wygrywający 20 razy a przegrywający 23 razy. Oznacza to, że całkowity ZYSK byłby tylko 3 procent z całkowitej stawki (użyte zostałyby 43 zakłady).

Najniższy z wierszy w kolumnie „1” zawiera wartość „0.10 (57/68)”. Oznacza to całkowity zysk byłby 10 % przy zakładach na wygraną zespołu gospodarzy we wszystkich spotkaniach z kursami z przedziału 2.20 – 2.99 (75 zakładów wygrywających + 68 zakładów przegrywających).
Powyższa definicja filtra to jedynie przykład tworzenia i sprawdzania skuteczności prostej strategii zakładów (chociaż nie byłoby to takie proste bez użycia Trefika). Możliwym jest aktywowanie wielu innych warunków i testowanie czy filtr zysku wygranych może być wyższy. Możliwe jest także na większej ilości rozegranych sezonów – ale nie jest to zadaniem dla tes strony. Możecie przetestować to w Trefiku sami.

Skoro przetestowaliśmy strategię zakładów, możemy więc użyć jej do nadchodzących spotkań. Wystarczy tylko wybrać aktualne daty i Trefik wyszuka aktywne spotkania odpowiadające zdefiniowanemu filtrowi.

Generalnie można powiedzieć, że Trefik daje naprawdę wiele możliwości analizy spotkań i sposobów tworzenia strategii zakładów. Użytkownik może testować wszystko na rozegranych (archiwalnych) sezonach a następnie zastosować do aktualnych spotkań. Użytkownik Trefika może tworzyć strategię zakładów, jest to jego „know-how”. Trefik jest tylko narzędziem do łatwego stosowania tego „kow-how” użytkownika.
 
 
_
© 1996 - 2023 Ing. Vladimír Kraus, Západní 3, 323 00 Plzeň, +420 605 821 144, trefik.pl@trefik.cz.                wstęp | pokaz | dane | zamówienia | demo | kontakt 


Gamble Responsibly. Gambling Therapy.

Polityka prywatności, Ogólne Warunki, Umowa licencyjna
13/02/2014