WCC - Liberec, Teams

Back

Semifinále, RTHF UT vs. Incukalns THC 10:4

Zakharov Aleksey
3-0-1 (13:8)
Titov Alexey
2-0-2 (10:10)
Zakharov Ivan
3-1-0 (21:10)
Petrov Dmitriy
2-1-1 (14:13)
Round 1
Zakharov Aleksey  4 : 1  Saulitis Edgars
Titov Alexey  1 : 2  Saulitis Matiss
Zakharov Ivan  6 : 1  Saulitis Mikus
Petrov Dmitriy  5 : 4  Balodis Karlis
 3:1 
 
Round 2
Zakharov Aleksey  2 : 4  Saulitis Matiss
Titov Alexey  5 : 4  Saulitis Mikus
Zakharov Ivan  7 : 2  Balodis Karlis
Petrov Dmitriy  2 : 2  Saulitis Edgars
 5:2 
 
Round 3
Zakharov Aleksey  3 : 1  Saulitis Mikus
Titov Alexey  2 : 3  Balodis Karlis
Zakharov Ivan  4 : 4  Saulitis Edgars
Petrov Dmitriy  0 : 4  Saulitis Matiss
 6:4 
 
Round 4
Zakharov Aleksey  4 : 2  Balodis Karlis
Titov Alexey  2 : 1  Saulitis Edgars
Zakharov Ivan  4 : 3  Saulitis Matiss
Petrov Dmitriy  7 : 3  Saulitis Mikus
 10:4 
Saulitis Edgars
0-2-2 (8:12)
Saulitis Matiss
3-0-1 (13:7)
Saulitis Mikus
0-0-4 (9:21)
Balodis Karlis
1-0-3 (11:18)