WCC - Liberec, Teams

Back

Čtvrtfinále, RTHF UT vs. Umea HSS 8:5

Zakharov Aleksey
4-0-0 (18:5)
Titov Alexey
0-1-3 (5:11)
Zakharov Ivan
3-1-0 (14:8)
Petrov Dmitriy
1-1-2 (13:16)
Round 1
Zakharov Aleksey  3 : 1  Svensson Lars-Erik
Titov Alexey  0 : 3  Steen Herman
Zakharov Ivan  4 : 1  Eriksson Pontus
Petrov Dmitriy  6 : 4  Ostlund Peter
 3:1 
 
Round 2
Zakharov Aleksey  5 : 2  Steen Herman
Titov Alexey  1 : 3  Eriksson Pontus
Zakharov Ivan  3 : 1  Ostlund Peter
Petrov Dmitriy  2 : 3  Svensson Lars-Erik
 5:3 
 
Round 3
Zakharov Aleksey  7 : 1  Eriksson Pontus
Titov Alexey  2 : 2  Ostlund Peter
Zakharov Ivan  2 : 2  Svensson Lars-Erik
Petrov Dmitriy  1 : 5  Steen Herman
 6:4 
 
Round 4
Zakharov Aleksey  3 : 1  Ostlund Peter
Titov Alexey  2 : 3  Svensson Lars-Erik
Zakharov Ivan  5 : 4  Steen Herman
Petrov Dmitriy  4 : 4  Eriksson Pontus
 8:5 
Svensson Lars-Erik
2-1-1 (9:9)
Steen Herman
2-0-2 (14:11)
Eriksson Pontus
1-1-2 (9:16)
Ostlund Peter
0-1-3 (8:14)