Okno typowanie

Żeby program mógł utworzyć jak najlepszy typ na spotkanie musi zawierać jak najwięcej informacji o obu przeciwnikach. I to jest zadaniem okna Typowanie. Tutaj znajdują się informacje o ostatnich spotkaniach obu drużyn, bilanse wzajemnych spotkań, wyrysowane są statystyki no i typ który oblicza sam program.

Okno jest podzielone na kilka sekcji/działów. Pierwsza sekcja to Przeciwnicy. Tutaj pokazane jest rozlosowanie rozgrywki, razem z ostatnimi wynikami, kursami i przewidywaniami programu. W tej części wybieramy przeciwników do analizy spotkań w następnych sekcjach. Do analizy można wybrać spotkanie ze spisu spotkań. Druga możliwość to bezpośredni wybór przeciwników w polach Gospodarze i Goście, w tym wypadku musimy nastawić odpowiednią Date spotkania.

W polach Gospodarze i Goście wpisane są tylko zespoły z wybranego sezonu. Żeby było możliwe (naprzykład w tenisie), analizować spotkania przeciwników, którzy nie są wpisani w turnieju, możemy wybrać pozycję Więcej turniejów. Z tego klawisza możemy korzystać naprz. w tenisie. Po jego naciśnięciu pokażą się w spisie wszystkie zespoły, które grały w rozgrywce należącej do tej samej ligi jak aktywna rozgrywka. W tenisie będą w spisie wszyscy zawodnicy, którzy w przeszłości grali na różnych tenisowych turniejach - istnieje więc możliwość analizowania ich statystyk.

Wybór spotkań

Zasadnicze znaczenie dla dalszej części okna Typowanie mają pozycje w dolnej części okna: Od roku, Sezony, Grupy i Wybór.

Pozycja Od roku określa (jeżeli jest jeszcze wybrany sąsiedni przełącznik), od którego sezonu wybierane mają być spotkania do bilansu w następnych polach okna Typowanie. Czym więcej sezonów jest otworzonych, tym dłużej trwa otwieranie każdego nowego okna.

Przełącznik Sezony umożliwia ograniczenie spisu sezon / rozgrywek, z których wybierane są spotkania do dalszych działów. Po wyborze tego klawisza pokaże się spis sezonów, z których pokażą się spotkania w dziale Spotkania. Możemy zaznaczyć tylko niektóre (przeciągnięciem za pomocą myszy lub za pomocą klawisza Shift) a klawiszem Wybrane dokona się filtrowanie1 spotkań i przeliczenie bilansu. Podobnie pracuje przełącznik Zespoły, pozycja Wybierz będzie opisana dalej.


Spotkania

W części Spotkania możemy otworzyć ostatnie spotkania obu drużyn. W lewej części okna znajduje się drużyna gospodarzy i w prawej drużyna gości.

Spotkania pokazane są w skróconej formie: w miejscu całej nazwy drużyny, do którego spis spotkań nałeży, widoczna jest tylko pierwsza literka nazwy danej drużyny. Spotkania drużyny w domu uporządkowane są na lewym marginesie, spotkania na wyjeździe w prawym marginesie okna.

Jeżeli w dolnej części okna włączona jest komenda pokazywanie kursu, to wtedy dla każdego spotkania jest kurs na typ (1,0,2), który wszedł. Przegląd dalszych kursów (a także dalszych informacjach o spotkaniu) uzyskamy podwójnym klikiem myszy na wybranym spotkaniu.

Pod listą spotkań pokazany jest bilans. Jeżeli jest w dolnej części wybrana jest pozycja Aktualny, bilans dotyczy tylko spotkań rozegranych w rozgrywkach z okna wstępnego. W przeciwnym wypadku bilans jest liczony z wszystkich pokazanych spotkań.

Klawiszem Wszystko - W domu - Na wyjeździe możliwe jest podliczyć bilans tylko z tych spotkań. Lista spotkań pozostaje nie znieniona, przeliczony jest tylko bilans spotkań.

W dolnej części okna znajdują się informacje o ostatnich seriach obu drużyn. Naprzykład informacja „0 bez przegranej (z 37 32x)“ oznacza, że zespół nie ma serii spotkań bez przegranej (ostatnie spotkanie przegrał) i że z pozostałych 37 spotkań 32x nie przegrał. Na informacje te ma wpływ przełącznik Wszystko - W domu - Na wyjeździe. .


Razem

W tej części są pokazane wzajemne pojedynki obu zespołów i bilans z tych spotkań. Znaczenie i funkcje pozycji w tym oknie jest podobna jak w sekcji Spotkania.


Przeciw innym

Tutaj możemy popatrzeć na bilans obu drużyn przeciw różnym przeciwnikom, z którymi obie drużyny grały. Możemy tak porównać skuteczność drużyn w spotkaniach przeciw różnej jakości przeciwnikom!

Pokazana jest zawsze ilość spotkań, wygranych, remisów, przegranych, ilość bramek i procentowa skuteczność ze wszystkich spotkań rozegranych między sobą.


Miesiące

W tej części możemy obserwować skuteczność obu drużyn w każdym miesiącu roku. Na te dane wpływa klawisz Tylko aktualne.

Przy większej ilości spotkań możemy dowiedzieć się, jak działa na przeciwnika gra w okresie zimowym lub gra w okresie letnim. Ta funkcja jest bardzo ważna i użyteczna w tenisie.


Serie, notatki

W tym oknie zliczane są informacje dotyczące aktualnej serii obu przeciwników. W dolnej części jest możliwość zapisania notatki do danego spotkania.

Statystyki w górnej części są wynikiem aktualnej sytuacji dla każdej serii wyników. Na przykład Manchester : „po serii 2 przegranych“, znaczy że w ostatnich dwu spotkaniach Manchester przegrał, „0x przegranych, 5x nie przegranych“: sytuacja ta (2 przegrane z rzędu) wystąpiła dla zespołu już 5x i nigdy nie przegrał trzy razy pod rząd.

Statystyki w tym oknie są ważne dla wytypowania danego spotkania. Możemy tutaj śledzić zachowanie zespołu po serii dobrych lub złych wyników.

Przełącznikiem Liczyć serie wyników możemy wyłączyć liczenie wyżej opisanych bilansów. Otworzenie listy spotkań w dziale Spotkania będzie szybsze.


Wykresy

Ta część pokazuje na wykresie bilans obu przeciwników. Możemy tutaj porównać na przykład rozwój siły lub uzyskanych punktów obu zespołów..


Bramki

Szczegóły

Ta część służy nam do szybszego dostępu do szczegółowych informacji o obu drużynach. Do zespołów można dodać notatki i otworzyć szczegóły o przeciwnikach.


Typ

W tej części pokazany jest zbiór informacji z ostatniego okna Typowanie. Na statystyki ma wpływ klawisz Tylko aktualne.

W lewej połowie jest bilans drużyny gospodarzy: ogólny i ze spotkań rozegranych na własnym boisku. W prawej połowie znajdują się spotkania gości: ogólny bilans i zbiór ze spotkań rozegranych na wyjeździe.

W dolnej części pokazane są przewidywania programu na wynik spotkania. Końcowe przewidywania liczone są z przewidywań W sumie (te są wyliczone ze wszystkich spotkań obu zespołów) i z przewidywań W domu (wyliczone są tylko ze spotkań gospodarzy na własnym boisku i gości na wyjeździe). Im większy jest numer od zera, tym prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy jest większe i odwrotnie ,im jest numer mniejszy od zera, szansa że spotkanie będzie wygrane przez gości jest większa. Przewidywania około wartości zerowej oznaczają prawdopodobieństwo remisu.


Ostatnia - kolejka

W tym oknie znajdziemy informacje o ostatnich wzajemnych spotkaniach wszystkich par, które grają ze sobą w tej kolejce / dniu.

Spotkania są podzielone na sezony. Dla każdego wyniku napisana jest literka D (druzyna wymieniona jako pierwsza grała u siebie) lub V (drużyna wymieniona jako pierwsza grała na wyjeździe). Klawiszem Znajdź spotkania i wyborem Od roku możemy ustawić, od którego sezonu chcemy żeby pokazywały się spotkania.


Kolejka

Ostatnia część okna Typowanie pokazuje spis spotkań aktualnej kolejki / dnia i podaje przewidywanie na wynik tego spotkania.

Kliknięciem prawego klawisza myszy na spis spotkań możemy wybrać sposób dzielenia spotkań - według daty lub według przewidywań.


Klawisz - Wybierz

Klawiszem Wybierz możemy wpłynąć na spis spotkań w dziale Spotkania. Według kryteriów w oknie Wybierz spotkania zaznaczone są spotkania i przeliczone bilanse. W tym oknie istnieje możliwość nastawienia ogólnie pięciu różnych kryteriów dla wyboru spotkań.

Kurs

Tutaj możemy wybrać ograniczenia według wysokośki kursu. Mamy możliwość zaznaczenia spotkań, gdzie kurs na wygraną gospodarzy był mniejszy lub większy niż podana wartość.

Data

Tym kryterium możemy zaznaczyć spotkania, które odgrywane są w danych miesiącach (naprz. stycznia do marca). Klawiszem Teraz nastawimy aktualny miesiąc.

Część gry

Możemy pokazać wyniki z pierwszej (drugiej ...) połowy, tercji, itp.

Ilość bramek

Tutaj istnieje możliwść zaznaczenia spotkań, w których strzelono daną ilość bramek odpowiadającą zakresowi wpisanemu przez nas.

Różnica bramek

Służy nam do zaznaczenia spotkań, które zakończyły się daną różnicą bramek..

Klawisz Wybierz możemy użyć naprzykład dla sprawdzania możliwości, przy zastanawianiu się nad specjalnymi rodzajami stawek (wyniki 1.połowy, handicapy).