Ewidencja kuponów

Okno z ewidencją kuponów możemy otworzyć z okna wstępnego klawiszem Kupony. Okno to musi zostać otwarte za każdym razem, kiedy chcemy dodać z innych programów spotkania na kupony.

Kupony są w programie ułożone w tzw. seriach. W jednej serii mogą być naprz. kupony obstawiane w jednej spółce bukmacherskiej lub kupony ze spotkaniami z jednej rozgrywki. Użytkownik również może utworzyć serię próbnych kuponów (czyli takich, które w rzeczywistości nie zostały puszczone w realu). Podzielenie kuponów na serie zależy tylko od użytkownika programu. Dla każdej serii możemy zrobić samodzielną statystykę skuteczności obstawiania).

Klawisze w lewej górnej części okna służą też do pracy z seriami. Pierwszym możemy utworzyć nową serię. Przy tworzeniu nowej serii możemy zadać hasło. Jeżeli użyjemy hasła, użytkownik będzie poproszony o wpisanie hasła przy każdym wstępie do danej serii. Hasła możemy użyć dla ochrony dat i sukcesów w obstawianiu. Drugim klawiszem (obrazek kosza) skasujemy wybraną serię (i jednocześnie wszystkie kupony tej serii). Następny klawisz służy do ograniczenia spisu kuponów. W oknie Konfiguracja możemy nastawić z ilu ostatnich dni kupony mają się pokazywać. Pozostałym klawiszem możemy aktywować filtr (i tym uniemożliwić pokazywanie wielkiej ilości kuponów w seriach).


Kupony

Do każdej serii możemy wpisać nieograniczoną ilość kuponów. Dla dodawania kuponów służy nam tabelka z klawiszami w ŚRODKOWEJ części okna. Klawiszem + dodamy nowy kupon i klawiszem - skasujemy aktualny kupon. Do każdego kuponu możemy podać datę wystawienia, wkład i ewentualną bonifikatę (standardowo ma wartość 1.0), przez którą pomnoży się całkowity kurs kuponu.

Wprowadzenie spotkań na kupon

Spotkania możemy na kupon (musi być utworzony za pomocą klawisza + w środkowej części okna) wprowadzić kilkoma sposobami:

  • z okien Nowe spotkania (podwójnym klikiem myszy w spisie spotkań) lub Typy (klawiszem Na kupon),
  • Z małego kuponu - patrz opis dalej,
  • bezpośrednim wprowadzeniem pozycji do spisu spotkań (po naciśnięciu klawiszu Insert w spisie spotkań lub przez naciśnięcie klawisza + w dolnej tabelce z klawiszami).

Spotkania włożone pierwszymi dwoma sposobami mają tę zaletę, że można zaraz po odegraniu sprawdzić, czy typy były trafne - klawiszem Dopełnić. Przy spotkaniach wprowadzonych bezpośrednio (ręcznie) musimy informację, czy typy były pomyślne podać ręcznie - do słupka ? (przez otworzone obrazki) lub A (typ poprawny) albo N (typ niepoprawny). Informacja o skuteczności typów pokazuje się w postaci graficznej (pytajnik = jeszcze nie ma wyniku, krzyżyk = niepoprawny typ, haczyk = poprawny typ).


"Małe" kupony

Klawiszem Mały otworzymy pomocnicze okno (mały kupon), które służy do zestawienia kuponów (wyszuka najlepszą kombinację zdarzeń sportowych).

Małych kuponów możemy otworzyć nieograniczoną ilość. Spotkania do nich wpisujemy myszą (klikamy na spotkanie i przy stałym trzymaniu lewego klawisza myszy przeniesiemy kursor na kupon i uwolnimy klawisz) z okien : Nowe spotkania, Typowanie, Kupony i także z innych małych kuponów.

Spotkania do małych kuponów dodają się natychmiast z typem i odpowiednim kursem. Typ możemy zmienić klawiszami 1, 0, 2, 3 (typ 10), 4 (typ 02) na wybranym spotkaniu. Spotkanie z kuponu skasujemy klawiszem Delete.

W dolnej części okna pokazany jest kurs całego kuponu. Klawiszem w lewym dolnym rogu okna utworzymy nowy kupon, gdzie zostaną przesunięte wszystkie spotkania z tego małego kuponu.

Okno z małym kuponem możemy nazwać (ze względu na orientację przy pracy z większą ilością takich okien) - naciśnięciem prawego klawisza myszy.

Małe kupony nie są nigdzie zapisane, służą tylko do szybkiego obliczenia kursu na kuponach i dla utworzenia optymalnego składu kuponów.


Kombinator (Zakład rozpisowy)

W naszym programie można również utworzyć specjalne rodzaje kuponów. Jednym z takich są kupony zakładów rozpisowych. Program automatycznie utworzy wszystkie możliwe kombinacje wystarczy w górnej części okna Kupony nacisnąć opcje Komb..

Kon (oznacza konstanty) i AKU (pokazuje minimalną ilość zdarzeń w której dane spotkanie musi zostać obstawione np. w polskiej 2.lidze często bukmacherzy dają do każdego spotkania 3 AKO czyli dane spotkanie nie może być na kuponie obstawione SOLO, ale jeżeli na kupon dodamy spotkanie z 2. Ligi polskej musimy do niego dołączyć jeszcze minimalnie następne 2 spotkania z oferty bukmachera). Potem naciskamy opcję w górnej części okna Kombinacje.

Otworzy się okno patrz wyżej gdzie zostaną wypisane wszystkie możliwe kombinacje również z kwotą i wygraną za każdy zakład cząstkowy. Oczywiście wcześniej w górnej części okna wypełnimy kwotę za jaką chcemy dany zakład obstawić i naciśniemy przycisk Oblicz kombinacje.

Nad polami dla wkładu, obok ilości spotkań jest pokazana ilość wszystkich utworzonych kombinacji. Wszystkie utworzone kombinacje zostaną wypisane w spisie znajdującym się w lewej części okna. Pewniak (nr. sp. 804) nie został wypisany. Zawsze pokazany jest zysk i spis spotkań, które tworzą kombinację. Również pokazana została skuteczność kombinacji. Na obrazku spotkania nie zostały rozstrzygnięte, dlatego pokazany jest pytajnik. W takim przypadku możemy skorzystać z opcji, który oznacza test wygranej z kombinatoru w przypadku ,jeżeli niektóre typy nie weszły. Jeżeli wpiszemy w oknie głównym w Spisie kuponów do kolumny oznaczającej skuteczność typu wartość N oznaczenie typu nietrafionego, zostanie wynik przeniesiony również do obliczeń kombinatoru przez naciśnięcie opcji Zlicz kombinacje.