4 328 731 výsledků na vašem počítači
úvod
o programu
data
objednávka
diskuze
kontakt
sedmero
 
 
 
Ukázka použití filtru pro nabídku zápasů
Ukažme si na příkladu, jak definovat a ověřit na odehraných zápasech vlastní strategii výběru tipů pro vsazení. Strategii je nutno definovat pomocí podmínek, které musí zápas splňovat, aby byl označen jako vyhovující dané strategii. Okno pro vytvoření filtru otevřeme pomocí levého tlačítka s červenou šipkou v dolní části okna Nabídka:
Otevření okna pro definici filtru
Okno pro definici filtru je rozdělena do mnoha sekcí. Přecházet mezi nimi lze pomocí menu. To se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši nebo pomocí tlačítko v horní části okna Filtr.
Přehled sekcí filtru
Okno může být nastaveno tak, že jsou zobrazeny pouze aktivní sekce. Tlačítky vlevo nahoře lze zobrazit všechny dostupné sekce.
První sekcí je část Nastavení:
Nastavení pro filtr
V sekci Nastavení jsou nejvýznamnější následující dvě položky:
  • "Analýzu provést napříč soutěžemi" - pokud je aktivní, tak se bilance týmů počítají ze všech jeho zápasů dohromady, počítají se společně pohárová i ligová utkání. Pokud tato položka není aktivní, pak se bilance počítají pro daný tým z každé soutěže zvlášť.
  • "Kolik dnů bilancovat před dolní hranicí intervalu" - touto hodnotou je určeno, z jakého období se má počítat bilance týmů. Počátek období je dán počátečním datem pro hledané zápasy a údajem zadaným v této sekci okna Filtr. Pokud je například zadaná hodnota 30, pak je při hledání zápasů od 31. ledna spočítána bilance týmů v zápasech od 1. ledna.
Na obrázku je tedy nastaveno, že se bilance pro týmy budou počítat z doby 100 dnů před počátkem období, z něhož hledáme zápasy. Také je nastaveno, že se budou dohromady pro jeden tým počítat statistiky ze všech jeho zápasů ve všech soutěžích, kde hrál.
V další sekci filtru Domácí celkem lze nastavit podmínky pro celkovou bilanci domácího týmu, tedy z jeho zápasů hraných doma i venku.
Sekce Domácí celkem
Na obrázku je v této sekci zvolena jediná podmínka: Umístění v tabulce v 1. polovině. To znamená, že u nalezeného zápasu musí platit, že před odehráním zápasu musel být domácí tým v první polovině celkové tabulky soutěže.
V další sekci filtru Hosté celkem je zvolena podmínka, aby se tým před zápasem nacházel ve druhé polovině tabulky soutěže:
Sekce Hosté celkem
Ze dvou podmínek v sekcích "Domácí celkem" a "Hosté celkem" je tedy dáno, že pro každý nalezený zápas pomocí tohoto filtru bude platit, že před odehráním zápasu musel být domácí tým v první polovině tabulky, zatímco hosté ve druhé polovině tabulky.

Jelikož je v tomto filtru stanovena podmínka odvozená z tabulky soutěže, je k tomu, aby filtr dával výsledky podle zamýšlené strategie nanejvýše vhodné, aby nebyl tento filtr používán na začátku ligových soutěží, kde ještě tabulka není rozdělena po odehrání pouze malého počtu zápasů.
V další sekci "Domácí doma" lze stanovit podmínky pro bilanci domácího týmu z předchozích zápasů doma:
Sekce Domácí doma
Je vybrána jediná podmínka, kterou je určeno, že domácí tým prohrál ve svých posledních čtyřech domácích zápasech dvakrát (= z posledních 4 zápasů 2 prohrál). Mohl také prohrát tři nebo i všechny zápasy z posledních čtyř domácích utkání. Pokud by byla aktivována položka "Omezit max. počet zápasů" v dolní části, pak by v ní bylo možné určit, kolik maximálně zápasů z posledních čtyř utkání měl tým prohrát.

V této sekci je zároveň nastaveno, že podmínky v sekci "Hosté venku" musí být splněny pro daný zápas zároveň s podmínkami v této sekci "Domácí doma". Pokud by toto nebylo nastaveno, pak by pro nalezený zápas postačovalo, aby byly splněny podmínky jen z jedné sekce "Domácí doma" / "Hosté venku".
V další sekci "Hosté venku" lze vybrat podmínky pro bilanci hostů v předchozích venkovních zápasech.
Sekce Hosté venku
Na obrázku je určeno, že tým ve svých posledních sedmi zápasech venku alespoň čtyřikrát nevyhrál.
V poslední použité sekci pro tento filtr lze nastavit podmínky pro kursy hledaného zápasu.
Sekce Kursy
Na obrázku je určeno, že kurs na tip 1, tedy na domácí, musí být v rozmezí 1,70 až 3,00.
Souhrn všech podmínek nastavených v tomto filtru vypadá následovně (všechny záhlaví lze rozbalit pomocí tlačítka +):
Souhrn nastavených podmínek
Hledáme tedy takové zápasy, kde hraje domácí tým z první poloviny tabulky proti hostům z druhé poloviny tabulky. Domácím se doma v posledních době moc nedaří, neboť ze čtyř zápasů prohráli dva nebo více zápasů. Hosté naproti tomu venku až tolik nezáří, když nevyhráli alespoň čtyři zápasy z posledních sedmi.

Pomocí této strategie budeme hledat zápasy pro vsazení na domácí, tedy na tip 1, neboť předpokládáme, že domácí tým je v zápase favoritem (postavení v tabulce) a zároveň chce odčinit poslední domácí neúspěchy.

Omezení na výši kursu je stanoveno proto, aby bylo možné tipy sázet na jednotlivé tikety samostatně. Kursy nižší než 1,70 v tomto případě představují nízkou výhru. Kursy vyšší než 3,00 jsou naopak dle bookmakerů příliš velkým rizikem.

Abychom získali vyšší kursy, použijeme tento filtr na kursy na první poločas. Tím zároveň i analýza bilancí (výhry a prohry v posledních zápasech) bude počítána z výsledků prvních poločasů v minulých zápasech. Budou se tedy hledat zápasy, kde domácí ve svých posledních čtyřech zápasech doma alespoň dvakrát prohráli první poločas a kde hosté naopak venku v prvním poločase alespoň čtyřikrát nezvítězili v posledních sedmi zápasech.
Vyhledání zápasů podle zadaných podmínek v uplynulém období dopadlo následovně:
Nalezené zápasy
Období pro vyhledání zápasů bylo zvolena na 1. listopadu až 25. listopadu. To splňuje naši podmínku, aby tabulka soutěže byla vytvořena již po více kolech, aby více odpovídala síle týmů než na začátku sezóny.

Zadanému filtru vyhovuje celkem 37 zápasů (informace vpravo nahoře). Všimněte si, že je zvolen druh sázky 1. poločas (vlevo dole od informace o počtu zápasů). Vedle druhu sázky je položka "Filtr na konečný výsledek" - pokud by byla tato položka aktivní, pak jsou podmínky ve filtru aplikovány na konečné výsledky předchozích zápasů, nikoliv, jak je tomu v našem případě, na výsledky prvních poločasů.

Filtr tedy nalezl 37 zápasů. Samozřejmě nás zajímá, jak bychom si celkově vedli, pokud bychom sázeli na zápasy podle zadaného filtru. K tomu můžeme využít tlačítka Statistiky a třeba volby Návratnost, jak je ukázáno na obrázku nahoře.
Pro analýzu návratnosti je k dispozici samostatné okno:
Návratnost při sázkách na nalezené zápasy
V tomto okně se analyzuje situace, kdy každou sázku vsadíme samostatně na jeden tiket a kdy je vklad na sázku stále stejný, bez ohledu na výši kursu tiketu.

Okno je rozděleno na řádky podle výše kursu na daný tip a na sloupce podle tipů, které jsou k dispozici na nalezené zápasy. Pro účely vyhodnocení našeho filtru se budeme zabývat pouze sloupcem s tipem 1, tedy výhrou domácích.

V každé buňce je zobrazena bilance při sázkách na daný tip při jednotné výši vkladu. Bilance je udávána k poměru k výši jednotné sázky na tiket.Pokud je bilance zisková, je obsah buňky zobrazen tučně. V bilanci jsou vždy odečteny případné manipulační poplatky za vsazené tikety (v závislosti na vybrané kanceláři).

Pokud je v buňce hodnota "0,45", pak to znamená, že bychom vydělali 45% z námi stanovené jednotné sázky na tiket. Je ale nutno vyhodnotit si tuto hodnotu vzhledem k počtu sázek v dané buňce tabulky. Pro konkrétní příklad na obrázku jsou v označené buňce celkem tři tipy (2 úspěšné a 1 neúspěšný). To tedy znamená, že v dané buňce vsadíme celkem 300 Kč (+ m.p.) a vyděláme celkem 45% jednotné sázky (nikoliv celkového vkladu v této buňce), tedy 45 Kč (výhra bude celkem 345 Kč /+ m.p./, zisk 45 Kč).

Naopak hodnota "-1,05" znamená, že při jednotné sázce 100 Kč bychom na tyto sázky prodělali celkem 105 Kč (se započtením manipulačního poplatku).

V posledním řádku je pro každý tip uvedena celková bilance sázek. Pokud je zobrazeno kladné číslo, pak jsou sázky na daný tip u nalezených zápasů celkově ziskové. Pro stanovenou jednotnou sázku 100 Kč vychází v tomto celkový zisk na 1 471 Kč. Pomocí filtru bylo nalezeno celkem 37 zápasů, prosázeno by tedy bylo 37 tiketů se stejným vkladem. 24 tiketů by bylo vyhrávajících, 13 prohrávajících. Celková bilance je v tomto případě tedy velmi výrazně zisková (konkrétně zisk 39,7% z celkově vsazené částky .. 1 471 Kč zisk, celkem vsazeno 3 700 Kč).
Pro daný filtr a 37 nalezených zápasů můžeme provést analýzu systému sázek Martingale. Je dostupná pomocí volby Statistiky / Martingale:
Martingale pro nalezené zápasy z filtru
Nalezené zápasy jsou pro tuto analýzu seřazeny podle času začátku, neboť při systému sázek Martingale odvozujeme výši vkladu z dosavadní celkové bilance. Pro spočtení výše vkladu na další sázku tedy musíme znát výsledek předchozích sázek. Trefík nabízí možnosti, jak zacházet se situací, kdy více zápasů začíná ve stejný čas, případně kdy nějaký zápas začne ve chvíli, kdy předchozí zápas ještě není odehrán, nebo i pro situaci, kdy více zápasů začíná sice za sebou, ale v noci, kdy nemáme možnost podávat tikety. V takových situacích nabízí Trefík dělení vkladu na jednotlivé zápasy, případně výběr jen jedné sázky podle zvoleného kritéria.

Každopádně zásadní je volba výše první sázky a také výše maximální sázky (slabinou systému Martingale je totiž příliš vysoký vklad ve chvíli, kdy za sebou nevyšlo hned několik sázek a kdy se tedy další sázkou snažíme získat zpět nejen všechny předchozí sázky, ale i získat předem stanovený zisk.

Na obrázku je vidět, jak dopadla analýza pro tipy 1 (domácí) u vyhledaných 37 zápasů z našeho filtru. Je vidět, že při minimální sázce 50 Kč bylo prosázeno celkem 1 999 Kč a celkový zisk z celého systému je 754 Kč (po odečtení manipulačního poplatku), tedy 38% z celkové vsazené částky. Je také spočteno, že maximální celková kumulovaná ztráta byla 52,50 Kč. Maximální dílčí ztráta v jedné neúspěšné sérii sázek byla 131,20 Kč (ta byla ale kryta předchozími zisky, takže celková ztráta v systému nikdy nebyla vyšší než 52,50 Kč). Maximální vklad na jednu sázku byl v systému 128,90 Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že definovaný filtr dává nad vybraným obdobím u fotbalových soutěží zajímavé výsledky. Filtr je možno i dále upravovat a využít stovky kombinací podmínek, které Trefík nabízí při tvorbě strategie výběru tipů pro vsazení.

Z ukázky je také zřejmé, jak je jednoduché ověřit úspěšnost filtru na již odehraných zápasech a tuto úspěšnost vyhodnotit pomocí analýzy výtěžnosti jednotlivých sázek.
 
 
_
© 1996 - 2018 Ing. Vladimír Kraus, Západní 3, 323 00 Plzeň, +420 605 821 144, trefik@trefik.cz.                úvod | o programu | data | objednávky | ukázky | kontakt | sedmero 


Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardních hrách může vzniknout závislost!

zásady ochrany osobních údajů, všeobecné obchodní podmínky, Licenční smlouva
26.11.2011